Připravuje se oprava sesuté promenády

3.1.2023

V důsledku silných dešťů, síle mořských vln a možná kvality provedených prací v dřívějších letech, se sesunula část oblíbené promenády, která spojuje Sarafovo s Burgasem.
Díky tomu nemohl v druhé části léta jezdit vláček až do přístavu v Sarafovo a pohyb byl umožněn pouze pěším a cyklistům. 

"Hodně turistů ze Sarafova využívalo vláček pro dopravu k solným jezerům nebo až do Burgasu, loni o to byli ochuzeni. Věříme, že se vše podaří brzy opravit, první pozitivní informace o tom už máme", říká Ondřej z Atlanti Apartment.  

Více zde - zkrácená verze:
"Po zjištěních Komise byla stanovena potřeba provést naléhavá opatření pro zpevnění promenády, aby byla chráněna před mořskou vodou a odvodněním sousedního území. Regionální správa Burgas zpracovala studii a má nabídku na uskutečnění investičního projektu, který bude přidělen regionálním hejtmanem po poskytnutí potřebných finančních prostředků", vysvětlila Maria Neyková, citovaná tiskovou službou regionální správy.

Žádost se týká částky 116 760 BGN. včetně DPH. Finanční prostředky budou podle Neykové použity na studii a přípravu projektu obnovy pěšího a cyklistického spojení mezi burgaskou solnicí a částí Burgas - Sarafovo. V případě potřeby budou požadovány další finanční prostředky na návrh činností identifikovaných v procesu studie, jakož i finanční prostředky na realizaci projektu obnovy promenády.

(převzato z bta.bg)

Zpět