Cestovní doklady a víza do BulharskaCestovní doklady
Občan ČR (EU) může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

Turisté používající na území Bulharska motorová vozidla musí mít platné řidičské oprávnění, technický průkaz o stavu vozidla a zelenou kartu. Pokud se jedná o zapůjčené nebo firemní vozidlo, musí řidič předložit plnou moc od majitele vozidla (s překladem v bulharštině nebo některém světovém jazyku, nejlépe angličtině) a jednoznačně musí doložit vztah k zapůjčenému vozidlu. V opačném případě mu nemusí být povolen vjezd na území Bulharska, což ostatně platí i pro všechny další státy.

Víza
Cestovní vízum není vyžadováno při pobytu do 3 měsíců, musí však jít o turistickou cestu. Pokud je důvodem cesty pracovní pobyt, podnikání, studium nebo délka pobytu překročí 3 měsíce, musí návštěvník požádat o vízum zastupitelský úřad Bulharska. Do 5 dnů od překročení státní hranice je nutné splnit přihlašovací povinnost.

Statistické karty s údaji, zda cizinec bude na území Bulharska pobývat nebo jím tranzitovat, přestaly být vydávány v roce 2003 a nadále platí pouze pro cizince, kteří cestují s osobní zbraní.
Na hraničním přechodu obdržíte razítko do cestovního dokladu, pokud však doložíte pouze tranzit Bulharska, jste povinni překročit státní hranice do 24 hodin. Překročení dovolené délky pobytu je trestáno vysokou pokutou či zákazem návštěvy BR na určitý čas.

Při vstupu na území Bulharska musíte prokázat nutné finanční prostředky na výdaje spojené s pobytem a také opuštěním země.

V místě svého pobytu je pak do 5 dnů povinnost nahlásit se na příslušném oddělení místní policie.

Zpět